Нов управител на НОИ

Във връзка с решението на Народното събрание за избор на нов управител на Националния осигурителен институт, ръководството на КНСБ  публично изразява  своята гореща признателност към   досегашния управител г-н Йордан Христосков - за отговорното и ползотворно сътрудничество с Конфедерацията.

КНСБ оценява  високия професионализъм на г-н Христосков, неговата убедена привързаност към принципите и ценностите на солидарните общества, благодарение на което институцията безпрепятствено премина през множество трудни нормативни изменения и нови  ангажименти.
Вярваме, че и в бъдещата своя дейност г-н Христосков ще бъде полезен на родната осигурителна теория и практика.  Ръководството на КНСБ му желае от сърце нови професионални постижения и  в бъдеще ще разчита на сътрудничество с експерта Христосков, в името  на една модерна,  качествена и жизнеспособна осигурителна защита за българските граждани.
КНСБ отправя своите поздравления и към новоизбраното ръководство на Националния осигурителен институт, пожелава  успешен мандат и очаква да се запазят и доразвиват установените отношения на професионално сътрудничество и взаимопомощ между синдиката и институцията. Експертите на синдиката, както и до сега, с готовност ще оказват конструктивна  подкрепа за напредъка на националната солидарна осигурителна система.