Тристранна конференция на КНСБ

След неотдавна проведения Национален дискусионен форум на КНСБ- „Стратегия за развитие и регулиране на индустриалните отношения”.

Конфедерацията организира Тристранна конференция по индустриалните отношения, която ще се проведе от 9.30 ч на 19 и 20 май 2009 г. в Парк – хотел „Москва”. Ще се откроят принципни позиции по елементите на гъвкавата сигурност на партнирането в индустриалните отношения между  държавата и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Ще бъдат обсъдени гледните точки на социалните партньори и по проекта на документ, изготвен от специално създадената Междуведомствена работна група за „Българска национална пътека за по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда 2009-2011 г.”, преди неговото внасяне за разглеждане в Министерския съвет на Република България.
    Освен ръководството и експерти на КНСБ, участие в конференцията ще вземат представители на: МТСП,  министерства, Парламентарни комисии, агенции, ведомства, неправителствени организации и научни среди.