На фокуса: Кремиковци и Закона на митингите

На пресконференция в централата на КНСБ от 11.00 ч. на 13 май, 2009 г. ще стане ясно какви са новите възможности за изплащане на дължимите трудови възнаграждения, за преквалификация на работниците и служителите от „Кремиковци” АД и за спиране на съкращенията в комбината. Ще бъде обсъдено икономическото състояние и бъдеще на „Кремиковци” АД.
    Освен това, ще бъде представена синдикалната реакиция във връзка с внесения в Народно събрание от правителството без обсъждане със социалните партньори, гражданските и неправителствените организации проект на нов закон за събранията митингите и манифестациите, който грубо нарушава човешки, граждански, конституционни и синдикални права.
    На среща в централата на КНСБ днес, 12. май, 2009 г. ръководството на Конфедерацията в лицето на президента доц. д-р Желязко Христов  и ръководството на Националната занаятчийска камара в лицето на председателя Тодор Стоянов се споразумяха да подпишат документ за съвместна дейност в духа на конструктивното партньорство. Изяснени бяха основните проблеми на занаятчиите в България и възможността за подкрепа от страна на КНСБ при тяхното разрешаване, както и разработването на съвместни проекти.