Как да запазим заетостта в икономическата криза?

На 10 март 2009 г. от 11.00 ч., в залата на ІІ-ри етаж в КНСБ, (пл. Македония 1) ще се проведе обучение на представителите нa Конфедерацията в Комисиите по заетостта към Областните управители и към Съветите за сътрудничество към Държавните бюра по труда. Ще бъдат обсъдени и разяснени възможностите за запазване на заетостта в условията на икономическата криза, които предоставят Националният план по заетостта и Постановлението на МС за компенсиране работниците на непълно работно време, както и проекти, разработени от КНСБ за запазване на заетостта на над 1600 учители и тютюноработници.