В НК "Железопътна инфраструктура" - споразумение

Постигнато бе споразумение между представителите на работодателя и генералния директор на НК „ЖИ” Антон Гинев от една страна, и на централата на КНСБ, СТСБ -КНСБ и СЖБ-КНСБ, и на КТ „Подкрепа”, от друга.

   След отправената остра позиция на синдиката на железничарите в България – КНСБ и на Съюза на транспортните синдикати в България – КНСБ на 4. декември, 2008 г. и изразената готовност за преустановяване работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” – „Централна гара” – София, днес, 08. декември, 2008 г. бяха проведени преговори между работодателите и структурите на КНСБ и КТ „Подкрепа” в НК „ЖИ”.
    Обсъдени бяха антикризисните мерки, предлагани от мениджърския екип, финансовото състояние на фирмата и графика за изплащане на работните заплати до края на 2008 г.
 Между представителите на работодателя и генералния директор на НК „ЖИ” Антон Гинев от една страна, и на централата на КНСБ, СТСБ и СЖБ, както и на колегите от КТ „Подкрепа”, от друга бе постигнато следното споразумение:
    I График за изплащане на трудовите възнаграждения.
1.    Изплащането на дължимите работни заплати за месец октомври да приключи до 10.12.2008 г.
2.    Авансът за месец декември да бъде изплатен в периода 12. – 15. декември 2008 г.
3.    Работните заплати за месец ноември да бъдат изплатени в периода 22.-23. декември и 29. декември поетапно за отделните ЖП-управления.
II Спират се предвидените масови съкращения в компанията като се ограничава назначаването на нови работници и служители и ще бъдат предприети действия за освобождаване на придобилите право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
III НК „ЖИ” няма да въвежда непълно работно време за административния персонал по реда на чл. 138 А от Кодекса на труда.
IV До подписване на нов колективен трудов договор (КТД) се запазват всички социални придобивки, договорени в сега действащия КТД, за което ще бъде подписано допълнително споразумение