Да сложим край

на експлоатацията на детския труд
Над 83 000 деца на възраст под 17 години са икономически активни. В домашното стопанство работят 418 000 – 32% от всички 1 294 000 деца на възраст между 7 и 17 г. Това заяви президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов на конференцията, организирана от пан-европейското движение Глобален поход срещу детския труд
Над 83 000 деца на възраст под 17 години са икономически активни. В домашното стопанство работят 418 000 – 32% от всички 1 294 000 деца на възраст между 7 и 17 г. Това заяви президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов на конференцията, организирана от пан-европейското движение Глобален поход срещу детския труд, която се провежда в периода 16-18.09.2008 г., в хотел “Принцес”. Глобалният поход срещу детския труд (Global March Against Child Labour, състоял се на 17 януари 1998 г.) цели премахването на икономическата експлоатация на децата, както и осигуряването на качествено и достъпно образование, съхраняване на физическото, душевно, морално и социално развитие. В конференцията участва министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, президентът на КТ „Подкрепа”, президентът на руската конфедерация на синдикатите Михаил Шмаков, Донатела Монталдо, координатор „Права на децата” към Европейския парламент, представители на неправителствения сектор и др.
Причините за полагане на детски труд са бедността, изключването на семейства от пазара на труда, отпадане на децата от образователната система – заяви д-р Христов. Той определи ниското заплащане и неефективния контрол като най-важните фактори за наемането на деца от работодатели. Последиците от ранното навлизане на децата в сферата на труда е пониженото равнище на качество на тяхното образование. Само през последната година 14 500 деца са отпаднали от училище. Увеличава се броя на нискоквалифицирана  - и по-евтина работна сила на пазара на труда.
КНСБ предлага следните стъпки за противодействие на незаконния детски труд:
1.    разработване и внедряване на програми за приоритетно ликвидиране на социалното неравенство между децата.
2.    подобряване на нормативната рамка чрез засилване на контрола и санкциите при нарушения. Актуализиране на списъка, с който се забранява наемане на деца за тежки, вредни и опасни работи.
3.    координация между държавните институции
4.    системен контрол на отпадналите от образователната система деца и др.