Ситуацията в страната задълбочава социалното напрежение

нужни са спешни мерки
 
Да бъдат създадени и използвани адекватни механизми за незабавно и точно уведомяване на европейските институции за нередности и измами - заяви президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов на пресконференция в централата на КНСБ, на която беше представена позицията на Конфедерацията относно острите критики на Брюксел към България.  

    България е компроментирана – пред Европа, пред обществеността, пред  медиите, пред настоящите и потенциални инвеститори. Това заяви президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов на пресконференция в централата на КНСБ, на която беше представена позицията на КНСБ относно острите критики на Брюксел към България.   

„Тревожни са коментарите за ненавременното ни /или погрешно приемане в ЕС, както и изискванията за още по-сурови мерки-пълно спиране на финансирането, замразяване правото ни на глас, налагане на предпазни клаузи. Последиците от последните оценки на европейските институции може да имат мултиплициращ ефект - да отблъснат настоящи и потенциални чужди инвеститори,  да се прекратят плащанията по структурните фондове,  да се забави присъединяването към Европейския валутен съюз и  приемането ни в Шенгенската зона.
    Задълбочава се социалното напрежение, породено от високата   инфлация, продължава обидно ниското равнище на доходите, продължават тежки нарушения на фундаментални права на работниците, работодателите провалиха националните преговори за ръст на доходите в частния сектор, продължават и правителствените  рестрикции  на заплатите в обществения сектор.”. Д-р Христов заяви, че   КНСБ отчита позитивното икономическо развитие на България, но подчерта, че повечето хора в страната по никакъв начин не усещат резултатите от тези процеси в джоба си , нито в по-доброто образование на децата си, нито с по-добрите грижи за здравето им, нито с по-добрите пътища и услуги, а още по-малко в законността и справедливостта в страната.
    КНСБ е  солидарна и с призива на Европейската конфедерация на профсъюзите за общи протести през октомври, насочени към подобряване на заплащането, анти-инфлационни мерки, спазване правата на работниците.
    Конфедерацията счита, че и синдикатите, и гражданското общество като цяло разполагаме с механизми да покажем на Европа и на света, че не сме безразлични  към бъдещето на страната ни. Не можем вечно да  чакаме Европейския съюз да ни реши проблемите. Ние също трябва да си помогнем.
КНСБ настоява пред правителството да предприеме спешни мерки за преодоляване на кризата с европейските фондове, като най-важните приоритети са :

1.    Ясни  и категорични действия за подобряване на координацията между институциите на различните равнища; Подобряване  качеството на взаимодействието със социалните партньори и по-ефективното им интегриране в процесите на наблюдение, контрол и оценка по изразходване на средствата;
2.    Ясни  и безусловни мерки за премахване на съществуващите потенциални мрежи на конфликт на интереси, в целия процес по управление и използване на средствата;
3.    Ефективни действия за подобряване на прозрачността на процедурите и надзора на обществените поръчки на всички равнища и стриктно спазване  на правилата на ЕС;
4.    Създаване и използване на адекватни механизми за незабавно и точно уведомяване на европейските институции за нередности и измами;
5.    Безусловни и видими действия срещу корупцията и организираната престъпност.