Варненската Транспортна болница да запази профила си

Това бе обсъдено на среща между президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов и министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Д-р Христов заяви, че държавата трябва да гарантира необходимите условия за обслужване на пациентите в здравното заведение.

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов и министърът на транспорта Петър Мутафчиев проведоха среща, на която бе обсъдено  държавата да гарантира необходимите условия за обслужване на пациентите в Транспортна болница в гр. Варна. Президентът на КНСБ заяви, че предвижданата промяна на статута на здравното заведение накърнява интересите на пациентите от транспортния сектор които възлизат на близо 14 000 души, ползващи се от услугите на транспортна болница. По повод възникналото социално напрежение и намерението на транспортните синдикати да организират  протестен митинг (в понеделник, 23. 06). в защита на транспортната болница и срещу влошаване качеството и достъпа до здравни услуги, които би предизвикала промяна на статута на болницата,  президентът на КНСБ защити позицията за:
- запазване профила на „Транспортна болница”
- мениджмънтът на болницата да подготви бизнес план за преструктуриране на здравното заведение в ЕООД с цел стабилизация на бюджета и така, че да отговаря на изискванията на НЗОК за стационар с финансирани клинични пътеки
- профилактиката да се извършва с финансов ангажимент на частните търговски дружества, съгласно българското законодателство
- държавата да дофинансира болницата чрез субсидия за транспортните работници и служители от публичния сектор
- Министерство на транспорта да определи надзорник-финансист в болницата
Тези параметри ще бъдат заложени в проект на споразумение, удовлетворяващо исканията на синдикати, работници и служители и трябва да бъде договорено между отрасловият Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ и Министерство на транспорта. Ако то бъде подписано, протестният митинг във Варна ще бъде отменен.