Трипартитна среща за ваучерното хранене

Вицепрезидентът на КНСБ Иван Кокалов ще представи позицията на КНСБ за реформи във ваучерното хранене на среща при зам.-министъра на финансите Кирил Желев

При зам.-министъра на финансите Кирил Желев от 14.00 ч. (днес, 02.06.2008 г.) започна работна среща на социалните партньори – МТСП, синдикати, работодатели и изпълнителния директор на Асоциацията на операторите за ваучерно хранене Патрик Валентин, на която вицепрезидента на КНСБ и председател на Федерация на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов ще заяви позицията на Конфедерацията. В нея се иска месечната сума на ваучера за храна да нарасне от 40 на 80 лв., тъй като не е променяна от години. Освен това в бюджета на РБългария за 2009 г. да бъдат заделени средства за ваучерно хранене и на работещите в бюджетната сфера, както и да бъде премахната квотата в системата за ваучерно хранене на работниците и служителите.