Рейтингова система на работодателите ще разработват КНСБ и БСК

Българската стопанска камара и КНСБ проведоха двустранна координационна среща, на която бяха набелязани съвместни действия по проектите на социалните партньори, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Двете страни се обединиха около идеята за създаване на рейтингова система на работодателите в България. В тази информационна система ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите.

Пламен Димитров: Младежката безработица – глобален и национален проблем

  • 02

На, 6 юни 2012 г., в Женева, президентът на КНСБ Пламен Димитров като делегат на българските работници и служители направи обръщение към 101-та сесия на Международната конференция на труда.

Ежедневната трудова миграция – важен фактор за стабилизация на пазара на труда в условията на криза

  • Picture 064

На 6 февруари, се проведе кръгла маса, организирана от КНСБ и ИССИ към Конфедерацията на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНАТА ТРУДОВА МИГРАЦИЯ, КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ГЪВКАВОСТ,СИГУРНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”. Разработката е първата по рода си, правена от десетилетия насам и отчита  резултатите от  Националното преброяване през 2011г. В дискусията  участваха представители на социалните партньори, на неправителствени организации, научни работници и други.

Динамични промени протичат в заетосттта и пазара на труда

След едва забележимото покачване на броя на наетите лица през летните месеци, отбелязвано ежегодно като сезонен ефект (но в далеч по-големи размери в предишни години), тенденцията към редукция на работни места отново взе превес. В края на третото тримесечие на 2010 г. наетите са със 6% по-малко от аналогичния период на 2009 г.

КНСБ-"Хюман пауър"-съвместни инициативи и действия - Петък, 12-1-2006

На 3 декември 2006 г., неделя, от 11:00 ч. в залата на ет.11 в сградата на КНСБ /пл. “Македония” №1/ на пресконференция ще бъдат представени съвместни инициативи и действия на КНСБ и “Хюман пауър” за гарантиране на трудовите и осигурителни права на българските граждани, работещи или желаещи да работят в...