Несигурните форми на заетост – глобалното предизвикателство

  • 01

На 30 септември и на 1 октомври 2013 г. в сградата на КНСБ бе проведена международна конференция на тема „Несигурни форми на работа – средства да се справим и подходи за действие от страна на синдикатите”. Конференцията бе официално открита от Пламен Димитров, президент на КНСБ, който във встъпителното си слово обясни, че темата с несигурните форми на заетост са изключително важни за КНСБ. Той изтъкна, че тя следва да бъде коментирана със законодателя, с изпълнителната власт, със работодателите, предвид по-добрата регулация и най-вече представителство с цел защита на тези работещи групи от обществото, които се чувстват все по-несигурни, все по-онеправдани.

КНСБ настоява за увеличение на средствата за заетост

КНСБ настоява да се увеличат средствата по  Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) с 31 млн. лв. до края на 2013 г., при минимална работна заплата от 340 лв., съобразно позицията Изпълнителния комитет на Конфедерацията от 29 май 2013 г.

Според разчетите на синдикалистите са необходими допълнително средства за наемане на 7150 безработни до 6 месеца чрез субсидирана заетост (заплата и осигуровки за сметка на работодателя) в размер на 26 843 838 лв. Средствата следва да бъдат разпределени към няколко програми, които няма да формират голяма преходна заетост за 2014 г. и ще дадат възможност за задържане на безработицата през най-тежките зимни месеци.

Близо 100 000 зрелостници, обхванати в кампанията „Моето първо работно място”

 

За две учебни години (2011-2012 и 2012-2013) чрез образователната кампания на КНСБ „Моето първо работно място” са обучени 95 856  зрелостници от общо 2735 паралелки. Основните знания, които те са придобили, се отнасят до трудовите, социалните и осигурителните им права.

Кампанията цели подпомагане развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България; улесняване на прехода  от училище към пазара на труда; стимулиране на успешната адаптация на учениците към света на труда; подпомагане кариерното развитие на учениците; както и информиране за мерките срещу разрастването на сивата икономика (назначаване на работа без сключен трудов договор и т.н.).

КНСБ: Няма как с предвиждан под 2% ръст на БВП да се разкриват нови работни места

  • 0001

Няма как с предвиждан под 2% ръст на БВП да се разкриват нови работни места. При свито търсене на работна сила и конкуренция от страна на много безработни с по-висока квалификация наемането на работа на безработните с ниско образователно и квалификационно равнище трудно може да се случи. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на семинара „Предизвикателства пред пазара на труда в България и преодоляването им чрез НПДЗ 2013”, който бе организиран днес, 1 ноември 2012 г., от КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт”.

92% от българите искат работни места, а не фискални „подвизи”

  • IMG_0335

92% от българите искат инвестиции в нови работни места вместо фискална консолидация, т.е. изплащане на външния дълг. Това каза генералният секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) Шарън Бъроу на съвместна пресконференция на МКП, КНСБ и КТ „Подкрепа” във връзка с дебата от кръглата маса „Създаване на работни места в България”, която се проведе на 16 и 17 юли 2012 г. и бе организирана от МВФ и МОТ. Данните са от изследване на МКП за тенденциите по отношение на заетостта в България. Бъроу информира, че 79% от българите са заявили, че нямат възможност да спестяват, и отново 79% от тях казват, че нямат правна защита на труда. Тя допълни, че според европейските статистики над 40% от българското население е в риск от бедност и социално изключване. Според нея тези данни не говорят за устойчиво бъдеще на България. Шарън Бъроу съобщи, че ситуацията в Европа е много уязвима и че следващата година МВФ очаква спад на БВП за ЕС с 0,3% и едва 1% растеж през 2014 г. При такава среда износът не може да бъде единственият фактор на растежа за България, чиито външнотърговски обмен е преобладаващо със страни от ЕС.