Половината от работната сила в Европа може да изчезне заради технологиите

  • IMG_9751


Половината от работната сила в Европа може да изчезне заради новите технологии. Това обяви Кристоф Дегрис, изследовател от Европейския социален институт към ЕКП на семинар за дигитализацията на труда, организиран от КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“.

Президентът на КНСБ поздрави служителите на „Главна инспекция по труда“

  • GIT


Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ по случай професионалния им празник 3 ноември.
На 3 ноември 1907 г. с Указ на княз Фердинанд е създаден Инспекторатът по труда в България

Ръст на доходите и задържане на квалифицираните кадри в България

  • 01

На 25 февруари 2016 год. (четвъртък) в централата на КНСБ се проведе пресконференция на тема: „Ръст на доходите и задържане на квалифицираните кадри в България“. На нея бе представен актуален доклад на Иститута за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ.

Постигнатото до момента от КНСБ в проектобюджета за 2016 г.

В резултат на преговорите на ръководството на КНСБ с основните парламентарни групи в Народното събрание и след заседанието на Комисията по бюджет и финанси, което се проведе на 30 ноември 2015 год., Конфедерацията постигна:

Ликвидиране на принудителния труд

На 11 юни 2014 г. в Женева, Швейцария, Международната конференция по труда прие протокол, който има за цел да допълни Конвенцията №29 относно принудителния труд и трафика на работна ръка, както и да засили глобалните усилия за премахване на принудителния труд. България е ратифицирала Конвенция №29 на Международната организация на труда (МОТ) за принудителния или задължителен труд през 1932г.