Президентът на КНСБ поздрави служителите на „Главна инспекция по труда“

  • GIT


Президентът на КНСБ Пламен Димитров поздрави служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ по случай професионалния им празник 3 ноември.
На 3 ноември 1907 г. с Указ на княз Фердинанд е създаден Инспекторатът по труда в България

От 1998 г. този ден се чества като Ден на Инспекцията по труда. Създадена с цел да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците", Инспекцията и до днес е органът, който защитава правата на работещите българи.

„За КНСБ тази дата също е празник, защото винаги сме били заедно в битката за правата на работниците и служителите, въпреки трудностите и пречките, които са заставали пред нас.
Като ваши партньори оценяваме високо отдадеността, с която изпълнявате своята мисия. Както в полза на  работниците и служителите, така и в подкрепа на работодателите, на които помагате да прилагат по максимално ефективен начин трудовото законодателство.

Нека продължим да вървим заедно по този път! Само с взаимни усилия можем да подобрим условията на труд и живот на всички български граждани в една демократична, правова и социална държава.
Желая здраве и успех както на вас, така и на вашите семейства“, се казва в поздравлението на Пламен Димитров.