Постигнатото до момента от КНСБ в проектобюджета за 2016 г.

В резултат на преговорите на ръководството на КНСБ с основните парламентарни групи в Народното събрание и след заседанието на Комисията по бюджет и финанси, което се проведе на 30 ноември 2015 год., Конфедерацията постигна:

 

 

  • Повишаване на единния разходен стандарт в средното образование с 5.7%, в т.ч. за компенсиране на предвиденото увеличение на минималната работна заплата. Това, заедно с увеличените средства от 1 октомври 2015 г., ще позволи повишаване на работните заплати на  100 000 души педагогически персонал с 9%,;

 

  • 5% увеличение на заплатите на служителите в Националната здравноосигурителна каса и увеличение с 12 млн. лв. на средствата за работна заплата в Центровете за спешна медицинска помощ;

 

  • Увеличение с близо 10% на работните заплати за служители в Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Главна инспекция по труда;

 

  • Увеличение с 5% на работните заплати на служители на  Национална агенция по приходите и Агенция „Митници“;

 

  • Увеличение на работните заплати с близо 10% на служителите в НОИ;

 

  • Увеличение с 5% на работните заплати в системата на Министерство на земеделието и храните;

 

  • Допълнителни 10 млн. лева за повишаване с поне 25% на работните заплати на работещите в галерии, музеи и библиотеки в страната;

 

  • Увеличение на годишната квота за ваучери за работническо хранене – от 240 млн. на 260 млн. лева;

 

  • Продължаване на усилията за повишаване на минималното дневно обезщетение за безработица – от 7,20 лева на 8,00 лева на ден.