Рейтингова система на работодателите ще разработват КНСБ и БСК

Българската стопанска камара и КНСБ проведоха двустранна координационна среща, на която бяха набелязани съвместни действия по проектите на социалните партньори, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Двете страни се обединиха около идеята за създаване на рейтингова система на работодателите в България. В тази информационна система ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите.

Това може да се случи в рамките на приоритетния за КНСБ проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”. С него КНСБ разработва пакет от нормативни промени, които да гарантират правата на работниците, включително и наети от агенции за временна работа, работещи надомно, командированите в чужбина и др. Към момента синдиката обучава повече от 850 сътрудници по индустриални отношения, които ще съдействат на работодателите и синдикатите при определянето на политиките по гъвкава заетост на ниво предприятие.

„Време е всички да знаят кои са работодателите в България, както и доколко са отговорни към държавата и работниците си“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че По данни на КНСБ в страната има поне 500 предприятия, които не са платили по една, две и повече заплати на работниците си.

Според БСК с тази рейтингова система ще бъде направен опит да се реши сериозния проблем, пред който са изправени предприемачите у нас, а именно, че покрай некоректните работодатели, страдат и коректните и съвестни предприемачи.