Браншов колективен трудов договор „Захар и захарни продукти”

Браншовият колективен трудов договор / БКТД/ за работещите в предприятията произвеждащи захар, захарни и шоколадови продукти се сключва между Съюза на производителите на захар и захарни продукти ,наричан за краткост Съюза и Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост към КНСБ и Федерация “Хранителна и питейна промишленост “Подкрепа” наричани в договора Синдикати се сключи настоящият договор за...

Подписаха новия БКТД в металургията

350 лв. - минималната работна заплата в бранша.
Това стана факт след като на 20. януари 2009 г. бе подписан новия Браншов колективен трудов договор в металоиндустрията. подобрените социални параметри бяха утвърдени с подписите на Васил Яначков (председател на СФ "Металици" - КНСБ), Людмил Павлов (председател на НФ "Металургия" - КТ "Подкрепа") и Антон Петров (председател на Браншова асоциация на металургичната индустрия).

Колективното трудово договаряне в бюджетния сектор

КРЪГЛА МАСА
КНСБ ще представи исканията си за по-висок процент от БВП за основните социални сфери, финансирани от бюджета на РБългария. Това ще стане утре, на Открита кръгла маса за колективното трудово договаряне в бюджетния сектор 

Нов Колективен трудов договор в образованието

Новият колактивен трудов договор в системата на народната просвета вече е факт. Договорът беше подписан между председателите на трите учителски синдиката СБУ и НУС към КНСБ и СО на КТ "Подкрепа" и работодателските организации в образованието СРСНПБ и СДСОРБ.

Подписаха новия КТД в здравеопазването

Ръководството на министерство на здравеопазването в лицето на министър д-р Евгений Желев и зам.-министър д-р Матей Матеев заедно с вицепрезидентът на КНСБ и председател на Федерация на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов, представителите на КТ „Подкрепа” и председателят на Националната асоциация на  работодателите в здравеопазването в България д-р Димитър Димитров след продължителни преговори, водени от началото на годината подписаха нов Колективен трудов договор в системата на здравеопазването.