По-добри условия за металургичните работници договориха социалните партньори в Браншовия КТД

Днес, 16 април 2015 г., официално бе подписан Браншовият колективен трудов договор (БКТД) в металургията. Въпреки съществуващата трудна икономическа и пазарна среда, която се отразява и на конкурентоспособността на българската металургия, социалните партньори успяха да подобрят важни параметри в БКТД.

В него е договорен ръст от 7% на минимална работна заплата в основната дейност спрямо миналогодишния БКТД. Така тя става 460 лева, като е с 27,7% по-висока от MP3 за страната. Договорено е също увеличение на стартовите заплати на нискоквалифицирания персонал извън основната дейност, като те ще бъдат по-високи с 3% спрямо MP3 за страната. В новия БКТД е предвиден ръст от 23% на допълнителното възнаграждение за нощен труд, като с това увеличение минималните доплащания в бранша са над 3 пъти по-високи от нормативните изисквания.

КНСБ настоява за европейска рамка на колективното трудово договаряне

Среща на представители на КНСБ и АБВ

КНСБ иска да бъде изготвена директива от Европейския парламент (ЕП), която да регламентира механизма на колективно трудово договаряне в рамките на Общността. „Само през този механизъм може да се постигне справедливо разпределение на доходите между капитала и труда и социален мир”. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на среща на конгресното ръководство на синдиката с кандидатите за евродепутати от листата на Коалиция от партии „АБВ – Алтернатива за българско възраждане” (АБВ). Срещата се проведе на 9 май 2014 г. в централата на КНСБ, а от страна на АБВ присъстваха водачът на листата Ивайло Калфин, Константин Проданов и Мариана Тодорова.

Бизнесът: Професионалното обучение в България изисква задълбочена реформа

Росица Янкова, Пламен Димитров, Асен Ангелов

Професионалното образование и обучение в България следва да претърпи задълбочена реформа, за да отговаря на динамично променящите се потребности на бизнеса от квалифицирана работна сила, като периодът на обучение бъде синхронизиран с производствения процес, а учебният план съобразен с конкретните изисквания на работното място по търсени професии и специалности. Такова мнение бе изразено от работодателите по време на работна среща, организирана от КНСБ на 28 март 2014 г. Срещата води президентът на КНСБ Пламен Димитров, а участници в нея бяха заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, изпълнителният директор на Агенция по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.

Пламен Димитров: КРИБ изложи много проблеми пред бизнеса, но нито един от тях не е Кодексът на труда

KNSB KRIB

„По време на срещата ни с ръководството на КРИБ бяха поставени на масата много проблеми, които стоят пред бизнеса, но нито един от тях не беше свързан с Кодекса на труда. Напротив – за бизнеса проблем номер едно са последиците от политическата нестабилност върху икономическата ситуация.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на съвместната пресконференция на КНСБ и КРИБ, която се проведе днес, 12 февруари 2014 г., в сградата на КНСБ.

Пламен Димитров: Напускането на НСТС ще е най-малкото, ако бъдат приети предложенията на бизнеса

КНСБ

„Напускането на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъде най-малкото, което КНСБ ще направи, ако бъдат приети предложенията на някои работодателски организации за намаляване на „административната тежест”. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на пресконференция на 4 февруари 2014 г. в централата на синдиката, на която беше изразена позицията на КНСБ по повод предложенията на работодателските организации, изпратени до вицепремиера по икономическите въпроси Даниела Бобева.