Днес подписват новия КТД в здравеопазването

Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, федерацията на КТ "Подкрепа" в здравеопазването и представители на работодателите и министерство на здравеопазването се договориха за параметрите на нов Колективен трудов договор в системата на здравеопазването.
Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, федерацията на КТ "Подкрепа" в здравеопазването и представители на работодателите и министерство на здравеопазването се договориха за параметрите на нов Колективен трудов договор в системата на здравеопазването. Новият КТД ще бъде подписан и представен на обществото днес, от 11.30 ч. в Министерство на здравеопазването.