И синдикатите имат думата в избора на директори на музеите и галериите

БКТД за музеи и галерии
Снимка: Министерство на културата

На 20 април 2015 г. в Министерството на културата официално беше подписан Браншовият колективен трудов договор (БКТД) за работещите специалисти в музеите и художествените галерии. За спазването на постигнатите договорености с подписите си гарантираха министърът на културата Вежди Рашидов, председателите на НСФ „Култура” към КНСБ Иван Иванов, на НФ „Култура” към КТ „Подкрепа“ Стефанка Христова и председателят на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) Атанас Попдимитров.

Подписването на БКТД стана факт благодарение на усилената работа и доброто сътрудничество между работните групи от синдикатите и Дирекция „Музеи и галерии“ в Министерство на културата.

В БКТД се препотвърдиха постигнатите в предишните години по-добри условия за работа в музеите и галериите в Република България. Заедно с това бяха включени и нови клаузи, според които експерти от синдикатите ще участват в комисиите за провеждане на конкурси за директори на националните, регионалните и на общинските музеи и галерии. Така ще се гарантира спазването на трудовите и осигурителните отношения във всяка отделна структура. Разписани бяха и точни условия за извършване на структурни реформи в музеите и галериите, както и за съкращенията на персонал.

По-добри са и договореностите за здравословните условия на труд, обезщетенията при съкращения и пенсиониране. Страните се споразумяха за обезщетение от 7 заплати при пенсиониране на служители с трудов стаж до 25 години и 8 заплати – над 25 години. За първи път се включи и клауза за директорите на музеи и галерии, които също са в трудови правоотношения и досега нямаха право да използват по-добрите условия от Кодекса на труда, гарантирани в БКТД. Договори се и по-високо заплащане на специалистите със степени доктор и доктор на науките, което ще стимулира експертите да отделят по-задълбочено внимание на научните изследвания и ще привлече млади хора за работа в музеите и галериите, което в настоящия момент е сериозен проблем поради липса на кариерно развитие.

По време на подписването министър Рашидов отчете факта, че заплатите на висококвалифицираните специалисти в музеите – научни сътрудници, уредници, реставратори и художници, са най-ниските от всички категории специалисти с висше образование. Нивото на заплащането им не отговаря на големите отговорности, които те имат по отношение на опазването, проучването и популяризирането на културно-историческото наследство на България.

Страните се обединиха около решението на Отрасловия съвет към Министерство на културата за преминаване на държавните музеи и галерии към нов начин на финансиране чрез делегирани бюджети, което ще даде възможност за увеличаване на трудовите възнаграждения, както и за обновяването и модернизирането на съществуващите експозиции, което е пряко свързано и с развитието на културния туризъм у нас.