КНСБ настоява за европейска рамка на колективното трудово договаряне

Среща на представители на КНСБ и АБВ

КНСБ иска да бъде изготвена директива от Европейския парламент (ЕП), която да регламентира механизма на колективно трудово договаряне в рамките на Общността. „Само през този механизъм може да се постигне справедливо разпределение на доходите между капитала и труда и социален мир”. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на среща на конгресното ръководство на синдиката с кандидатите за евродепутати от листата на Коалиция от партии „АБВ – Алтернатива за българско възраждане” (АБВ). Срещата се проведе на 9 май 2014 г. в централата на КНСБ, а от страна на АБВ присъстваха водачът на листата Ивайло Калфин, Константин Проданов и Мариана Тодорова.

Пламен Димитров запозна представителите на АБВ с основните виждания на КНСБ, залегнали в Манифеста „За повече справедливост, солидарност и социални измерения на икономическия растеж”, който бе изготвен по повод предстоящите избори за ЕП на 25 май 2014 г. „За нас е важно да бъде защитаван националният интерес от българските евродепутати, тъй като за хората трябва да стане ясно, че в Брюксел се решават въпроси, които касаят нашето ежедневие”, изтъкна президентът на КНСБ.

„За нас най-главният  приоритет и в краткосрочен, и в дългосрочен план е свързан със заплащането на труда”, заяви Пламен Димитров и допълни, че в България производителността на труда изпреварва ръста на доходите.

„Налице е натрупване на маса несправедливости в България и размерът на доходите е един от тях”, подчерта Ивайло Калфин, като подкрепи позицията на КНСБ за увеличение на заплащането на труда. Той посочи, че споделя и позицията на синдиката за коренна промяна в данъчно-разпределителната система, като изтъкна, че трябва да бъде постигнато съгласие за въвеждане на данък върху финансовите транзакции, който би внесъл повече приходи в бюджета на България.

{gallery count=1 height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0435{/gallery}

Пламен Димитров отбеляза, че българските евродепутати трябва да търсят решение и по въпросите, свързани с формите на несигурна заетост, а именно европейските регламенти, които касаят командированите работници, работното време и агенциите за временна заетост.

„Експлоатацията в това отношение е нечовешка – отиваш да работиш за неясно каква агенция за временна заетост, на неясно какво място и за неясно какво заплащане”, подчерта Ивайло Калфин и изрази ангажираността си, че от страна на АБВ ще има действия в тази посока.

Ивайло Калфин наблегна още, че АБВ ще настоява средствата от Европейския съюз да се обърнат в посока към малките и средни предприятия. „Около 4 млрд. евро годишно се очаква да влизат в държавата и е недопустимо те да остават в малко бенефициенти и да увеличават неравенството в страната”, категоричен бе Калфин.