Пламен Димитров: КРИБ изложи много проблеми пред бизнеса, но нито един от тях не е Кодексът на труда

KNSB KRIB

„По време на срещата ни с ръководството на КРИБ бяха поставени на масата много проблеми, които стоят пред бизнеса, но нито един от тях не беше свързан с Кодекса на труда. Напротив – за бизнеса проблем номер едно са последиците от политическата нестабилност върху икономическата ситуация.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на съвместната пресконференция на КНСБ и КРИБ, която се проведе днес, 12 февруари 2014 г., в сградата на КНСБ.

„Не мога да се чувствам съпричастен към екзотични хвърляния в публичното пространство, изразени от името на работодателските организации в България”, коментира председателят на Управителния съвет на КРИБ Огнян Донев наскоро излезлите в медиите предложения на БСК. Според него най- фрапантно е предложението за преразглеждане на правото на 20 дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство.

„С КРИБ се обединихме около тезата, че на България е необходимо развитие на индустрията и икономиката – не рестарт, не реиндустриализация, а именно развитие, защото в България все пак съществуват индустрии, които работят”, каза Пламен Димитров. Той подчерта, че има поне три области, в които КНСБ и КРИБ виждат необходимост от допълнителни усилия и инвестиции. Това са ЖП-транспортът, тъй като той има пряко отношение върху икономиката и тежките индустрии, кофявите индустрии – добивна, преработваща и металургична промишленост и топлоенергетика, както и високотехнологичните отрасли, към които спадат информационните технологии, биотехнологиите и други. Внимание трябва да се обърне и на автомобилостроенето, за което български фирми са основен доставчик на части.

KNSB KRIB

„Изначалната функция на държавата в този процес е да помага, а не да пречи”, акцентира председателят на Управителния съвет на КРИБ. Той посочи, че ще е абсурдно, ако държавата започне да диктува на инвеститорите в кои сектори да вложат средствата си. Пламен Димитров подчерта, че този план за развитие на индустрията трябва да бъде резултат от работата на субектите на пазара.

Тема на срещата между КНСБ и КРИБ бе и въвеждането на дуалната система на образование в България. Според ръководствата на двете организации държавата няма ясна визия за това, което трябва да се разбира под дуална система. Беше взето решение КНСБ и КРИБ да посетят двете компании, които са много добър пример за дуално обучение, а именно „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД и „Пирин-Текс” ЕООД, след което да излязат с предложения за законодателното уреждане и въвеждане на дуалната система, следвайки и германската и австрийската практики. „Необходимо е да спрем производството на безработни висшисти”, коментира Огнян Донев.

Пламен Димитров и Огнян Донев заявиха, че срещата между ръководствата на двете организации е стъпка към възстановяване и развитие на двустранния диалог, с което да бъд подобрена ефективността на тристранния социален диалог.