1500 работници и служители от „СЕ Борднетце – България” – Карнобат с колективен трудов договор

На 18.09.2012 г. бе подписан колективен трудов договор между синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” и „СЕ Борднетце – България” ЕООД – град Карнобат, представлявано от Хитоши Кобаяши, в качеството му на управител, и Вурал Сеис, в качеството му на прокурист.

След продължилите близо седем месеца тежки, но успешни преговори бе подписан колективен трудов договор, който гарантира по-добри условия при уреждането на извънреден труд, обещетения, безопасни и здравословни условия на работа, както и допълнителни социално-битови придобивки за членовете на синдикатите и присъединилите се към КТД в предприятието. В колективния трудов договор се договори и 3% ръст на трудовите възнаграждения, влизащи в сила със задна дата от месец юли, като същите ще бъдат предоговорени отново в края на 2012 г. В резултат от преговорите, проведени в духа на разбирателство, взаимни компромиси и отстоявани позиции, в КТД бяха включени и клаузи за допълнително материално стимулиране на работещите, както и допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и опит в„СЕ Борднетце – България“ ЕООД.

„СЕ Борднетце – България“ ЕООД е собственост на чуждестранен инвеститор от Япония и Германия. Дейността на фирмата е свързана с производството на електрическо оборудване и инсталации за леки автомобили с марките Volkswagen, Audi и Skoda. Предприятието осигурява работа на над 1500 работници и служители, които са от общините: Карнобат, Сунгурларе, Айтос, Бургас, Враца и Мездра. До момента на територията на предприятието в град Карнобат и на неговия филиал в град Мездра работниците не са ползвали договорени условия в колективен трудов договор. Ето защо подписаното КТД се отчита като голям успех за КНСБ и КТ „Подкрепа”, в стремежа си да осигуряват все по-благоприятни и достойни условия на труд за своите настоящи и бъдещи синдикални членове в една мултинационална компания.

Мая Сариева – експерт в РС на КНСБ, гр. Бургас