Сключен КТД

На 19.12.2011 г. в гр. София бе подписан КТД между Изпълнителния директор на „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ - ЕАД гр. София и представителната група при синдикалните организации към Федерация на синдикатите в здравеопазването - КНСБ и КТ „Подкрепа” с времетраене 2 г., заверен в ГИТ 22.12.2011 г.

С  Колективния трудов договор (КТД) се уреждат всички въпроси на трудовите и осигурителните отношения, по които страните са се договорили.
Новият КТД се разпростира и защитава синдикалните членове, работещи в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ - ЕАД  в цялата страна.