Анализ на социалния диалог

Днес все още е  налице  ясно изразена политическа воля на кабинета Борисов  за развитие на процесите на сътрудничество между представителите на Държавата и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Агенциите за временна работа - Европейският поглед над България

На 11.12.2009 г. от 9.00 ч. в „Бест Уестърн Сити Хотел” (ул. Стара планина 6, тел. 915-15-00) ще се проведе Кръгла маса „Установяване на  секторен социален диалог -  агенции за временна работа” (проект INT MARKT 25005). 
Image

Позиция относно новия ред на изплащане на обезщетенията по неработоспособност - Вторник, 3-6-2007

Ръководството на КНСБ е силно разтревожено от ситуацията около изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и трудностите, пред които се изправят работниците и служителите при получаването на това обезщетение. Изразявайки своята загриженост по този проблем намираме за нужно да заявим следното:
Новото законодателно решение предвижда отговорности не...