Съобщение от пресцентровете на КНСБ и КТ „Подкрепа”

На 20.11.2011 г. на съвместно заседание на ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа” и Националните стачни комитети на двете централи бяха обсъдени намеренията на Правителството, анонсирани от вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков и неговия заместник Горанов да се отменят договорености в Националното споразумение за финансовa стабилизация на ДОО и пенсионна реформа.  Искането за увеличение на възрастта за пенсиониране с 1 г. за жени и мъже от 01.01.2012 г. и премахването на допълнителното трудово възнаграждение за придобит професионален опит и стаж (клас), са грубо нарушение на Правилата за социален диалог в България, регламентирани в Кодекса на труда и Правилника за работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с което се обезсмисля дейността на НСТС.

Осигуровката за безработица и Схемите за финансиране на ученето през целия живот

  • IMG_0781

На 14 ноември, в хотел „Родина” ръководството, председатели на федерации и експерти на КНСБ, на работодателски организации, МТСП, НОИ, ИСС и др. на Кръгла маса обсъдиха актуални проблеми, свързани с „Осигуровката за безработица и Схемите за финансиране на ученето през целия живот – инструменти на гъвкавата сигурност”. Кръглата маса се състоя с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”.

100.000 наземен персонал в търсене на социална защита

Днес, 14 ноември 2011 г., Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) организира  Първият Европейски ден за Действие на Наземно Обслужване, за да се повиши обществената информираност относно опасността от неадекватна социална защита срещу ефектите на по-нататъшното дерегулиране на пазара на наземни услуги в европейските летища.

Посланието на работниците и служителите от наземно обслужване е ясно: те организират масови събирания в ключови европейски летища, за да се противопоставят на бъдещото предложение на Европейската комисия за по-нататъшно дерегулиране на пазара, което не защитава работниците, ангажирани пряко в осигуряването на безопасността на пътниците.

Решение на проблема с класификатора на длъжностите

На 28 февруари 2011 в 13.00 ч. в МТСП синдикатите и работодателите в здравеопазването ще внесат постигнатата нова договореност по отношение на минималните осигурителни прагове за длъжностите и професиите в здравеопазването. С подписването на тази нова договореност ще се реши възникналият проблем с въвеждането на новия класификатор от януари тази година, с което се създаде социално напрежение в сферата на здравните услуги.