„Коледните” добавки към пенсиите са жизнено необходими за най-уязвимите групи

 

Ръководството на КНСБ с недоумение и голямо разочарование приема информацията за отказа да бъдат изплатени еднократни добавки към пенсиите на най-уязвимите групи от пенсионерите с оправданието за липса на финансови възможности.

Проект „Обществени трапезарии” - 2012 г./ 2013г.

В продължение на повече от 10 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица. Целта е през тежкия зимен период да се осигури подкрепа на най-уязвимите групи от населението, на територията на общините, в които проектът работи.

Със скандално предложение за изменение в ДОПК хората ще изгубят гарантирани от Конституцията социални права

От началото на седмицата на страницата на Министерство на финансите е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. В преходните и заключителни разпоредби на този Закон се съдържа изключително обезпокояващо предложение за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Според него ще бъде въведена т.нар. единна данъчна осигурителна сметка. Това означава, че работодателят ще внася всички свои задължения към НАП по единна сметка. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в Ямбол по време на пресконференция преди провеждането на заседание на Регионалния съвет на Конфедерацията.

По предложение на КНСБ договарянето на МОД се удължава

На 21.08.2012 г. след проведени по график, утвърден от Министерство на труда и социалната политика, преговори между синдикатите и съответните работодателски организации, работната група, създадена със заповед на министъра на труда, разгледа постигнатите договорености относно размерите на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2013 г.

Еднаква пенсионна възраст за мъже и жени не е договаряна между социалните партньори

„Да бъде еднаква пенсионната възраст за мъже и за жени от 2020 година не стои като въпрос пред социалните партньори. В препоръките на ЕК се казва, че правителствата може да помислят за съобразяване на пенсионната възраст с продължителността на живота и за унифицирането й за мъже и жени, но в случая на България първата мярка би довела до намаляване възрастта за пенсиониране.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция днес в централата на синдиката и допълни: „Когато от 2000 година насам за 20-годишен период пенсионната възраст при жените се увеличава с 8 години, а за 17 години при мъжете тя се увеличава с 5 години, не може да става и дума за нови промени във вече договореното от социалните партньори споразумение за пенсионната реформа.”