Предоставянето на услуги за семействата не означава изземване на помощи или обезщетения

 

Във връзка с появилите се изопачени интерпретации на идеята на КНСБ за предоставяне на социални услуги на семейства с деца чрез създаване на заетост КНСБ заявява следното:

1. Идеята на КНСБ за бонове за предоставяне на услуги на семействата с деца и/или зависими лица не предвижда каквото и да било изземване на помощи или обезщетения.

2. Финансирането на синдикалното предложение е въпрос на обсъждане и политическо решение. То може да става както с национални средства ,предвидени в бюджета, така и за сметка на част от европейските средства по т.н. „Младежка гаранция”. Последната дума е на правителството и парламента.

Проект на КНСБ в подкрепа на семейства с деца

Безработни младежи и хора пред пенсия намират работа като детегледачи

Бонове за предоставяне на услуги като нов модел на социално подпомагане. Това предложение на КНСБ влезе днес, 29 октомври 2013 г., в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Целта е новата система да заработи от 1 април или най-късно от 1 юли 2014 г., заяви Асия Гонева – изпълнителен секретар на КНСБ, на пресконференция на тема „Нови политики в подкрепа на семейства с деца”, в която участва и вицепрезидентът на Конфедерацията д-р Иван Кокалов.

Предвижда се първоначално новият модел да се приложи и при подпомагането на хора с увреждания и самотно живеещи инвалиди.

Обсъждат проблемите пред детското и училищно здравеопазване

Кръгла маса на тема: „Проблеми  пред  детското  и   училищно здравеопазване в България. Предизвикателства пред синдикатите” се провежда днес, 29 октомври, в зала „Марица” на хотел „Родина”.

КНСБ приветства приетия социален пакет от мс и припомни предложенията си към кабинета

КНСБ приветства приетите днес от МС три мерки в социалната сфера, които са в подкрепа на засегнати от икономическата криза обществени групи, а именно по-висока еднократна целева помощ за първокласниците, разширяване кръга на лицата с право на достъп до целеви помощи за отопление и увеличение размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 г. възраст.

Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита

От началото на 2013г. КНСБ усъвършенства системата за индивидуална защита на своите членове като стартира нов Фонд  за подпомагане на работници и служители, членове на КНСБ за процесуалното им представителство пред съд. Основната цел на фонда е да подпомага финансово своите членове, когато те са незаконно уволнени или са им наложени несправедливи дисциплинарни наказания. Правната защита се осъществява от представителите на доверената адвокатура към КНСБ, съобразно разпоредбите на Закона за адвокатурата. Размерът на отпусканата от Фонда сума е не по-голям от минималния размер на възнаграждението, за адвокат за съответните искове съобразно Наредба №1/9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Особеното при фонда е че след успешно приключване на съдебните дела направените разходи се възстановяват за да се даде възможност и на други синдикални членове да ползват неговите услуги при необходимост.
Работата на Фонда се урежда с правила.