Трапезарии за социално слаби "Ти не си сам"-откриване-гр. Пловдив - Петък, 12-22-2006

На 23 декември, събота, в 12 часа, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов ще открие в гр. Пловдив, в барчето на хотел SPS, първата кухня “Спасение” за бедни домакинства. В нея ще се хранят 30 души.
Тази година по инициатива на КНСБ, съвместно с МТСП, ще бъдат открити...

На 23 декември, събота, в 12 часа, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов ще открие в гр. Пловдив, в барчето на хотел SPS, първата кухня “Спасение” за бедни домакинства. В нея ще се хранят 30 души.
Тази година по инициатива на КНСБ, съвместно с МТСП, ще бъдат открити такива кухни за социално слаби самотни възрастни, деца, младежи, хора с увреждания, в 40 общини в цялата страна под наслов “Ти не си сам”. Продължителността на кухните е 3 месеца – до март 2007 г. Както знаете, тази инициатива на КНСБ за откриване на трапезарии за социално слабо се реализира вече години наред.
Подборът за право на достъп се прави от Регионалните координационни съвети на КНСБ, Общинските ръководства, Църковните настоятелства, Училищните настоятелства и Дирекции „ Социално подпомагане” при МТСП.