Криминализирането на укриването на осигурителни вноски донесе 251 млн. лева от началото на годината

Около 251 млн. лева повече спрямо същия период за миналата година са събрани за пенсионното, здравното и допълнителното задължително пенсионно осигуряване от началото на 2015 г. досега. Ефектът, според Министерство на финансите, се дължи и на действащото от началото на годината криминализиране на умишленото укриване на осигурителни вноски.

Това е една от мерките „на входа“ на социално-осигурителната система, за реализирането на които КНСБ отдавна се бори, така че да се стабилизират публичните финанси, в т.ч. тези на Държавното обществено осигуряване, и да се ограничи сивата икономика. Крайната цел е създаването на повече възможности за постъпателно повишаване на пенсиите на българските граждани. В резултат на непреклонната настойчивост на КНСБ тази мярка се превърна в нормативен текст в хода на бюджетната процедура за 2015 г.

Няма съмнение, че стриктното следване на законовите норми и изпълнението на задълженията за коректно и навременно внасяне на осигурителни вноски върху действителните доходи на осигурените лица е основен механизъм за гарантиране на конституционните права на българските граждани в сферата на социалната защита. Постигането на тази цел се улесни чрез приемането на специализираната норма на закона, каквато е криминализирането на осигурителната измама, но то трябва да бъде съпътствано и от активен и ефективен контрол от страна на оторизираните за целта органи.