КНСБ: Скандално предложение на МЗ прави медицинската помощ платена

  • Stethoscope_book

КНСБ алармира за предвиждани промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с които здравноосигурените лица ще бъдат „дарени“ с правото да заплащат за медицинска помощ.

Постановлението, което е подготвеното от министъра на здравеопазването Петър Москов, е в движение по законодателната пътека, като намеренията са при първа възможност то да бъде внесено за обсъждане и приемане в Министерски съвет.

С проекта на постановление се извращава конституционния принцип за предоставяне на безплатна медицинска помощ на здравноосигурените лица.

Наредбата дописва закона, а от там и Конституцията, като „благосклонно“:

- предоставя право на здравноосигурените лица да получат медицинска помощ  „и срещу заплащане“;

- позволява на същите тези лица да не упражнят конституционното си и законово уредено право на безплатна медицинска помощ, а по тяхна преценка да получат достъп до такава по цени и условия, определени от съответното лечебно заведение.

КНСБ възприема тези предложения не само като скандални, но като форма на склоняване към отказ от ползване на права, възможен рекет и опряно на правни норми изнудване на здравноосигурените лица с цел да се гарантират приходите на лечебните заведения.

Опитите на председателя на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и вицепрезидент на КНСБ д-р Иван Кокалов, така и на президента на КНСБ Пламен Димитров да влязат в контакт с министър Москов (както по този, така и по други въпроси в сферата на здравеопазването)  са безрезултатни, тъй като министърът на здравеопазването отказва да проведе срещи с тях.

На фона на тази ситуация КНСБ заявява, че:

-  Няма да допусне подобни опити за орязване на права на здравноосигурени лица.  С нарочно писмо до заместник министър-председателя, министър на труда и социалната политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Ивайло Калфин, КНСБ настоява за незабавно свикване на НСТС, тъй като предлаганите с проекто-постановлението промени са от периметъра на тристранното сътрудничество. КНСБ предупреждава, че ако тези промени станат факт, без да се вземе становище от НСТС, ще сезира Върховния административен съд.

- Ако една реплика не е достатъчна за оставка на министър Москов, то този проект на постановление е повод сам да си подаде оставката, към което настойчиво го призоваваме.