Още една победа за КНСБ в Народното събрание – спира нарастването на възрастта за пенсиониране през 2014 г.

В резултат на  твърдата позиция, изразена на протеста  на КНСБ на 20.11.2013 г., и след категоричната позиция от 17 декември 2013 г. на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, Синдикална федерация „Металици” – КНСБ, Национална синдикална федерация „Метал-електро” – КНСБ, Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост – КНСБ, Национална федерация на труда „Химия и индустрия” – КНСБ, Синдиката на железничарите в България – КНСБ, първоначалният вариант за промени в Кодекса за социално осигуряване, предвиждащ замразяване на възрастта и стажа само на работещите трета категория труд, бе променен на второ гласуване в Народното събрание.

Спира се нарастването на възрастта за пенсиониране и за работещите в първа и втора категория труд за следващата година, така както за всички останали работници.

Окончателно приетият от Народното събрание текст в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване гласи: До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 г. и 8 м. за жените и 52 г. и 8 м. за мъжете при първа категория труд или 52 г. и 8 м. за жените и 57 г. и 8 м. за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

Същият текст бе отхвърлен веднъж от Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание, но на 18 декември 2013 г. бе приет в парламентарната зала.