Необходим е нов обществен договор

  • 12.12.13

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна на 12. 12. 2013 г. в централата на Конфедерацията с председателите на ПП Обединени земеделци Петя Ставрева, на Българска социалдемократическа партия /БСДП/ Йордан Нихризов и на Радикалдемократическа партия в България /РДП/ Захари Петров.

 

На срещата бе анализирана обществено-политическата ситуация в страната. Обект на разговора бяха и Бюджет 2014, както и проблемите при усвояването на средствата от еврофондовете.
Участниците изразиха общо мнение за необходимостта от нов обществен договор, както и от спешни мерки за решаване на проблемите в социалната политика, в енергетиката, икономиката, образованието, земеделието и регионите.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изрази мнението, че нови парламентарни избори може да има само в случай, че общественият консенсус породи дебат за нов обществен договор. Според него днес такъв консенсус липсва и за това възможността за нови избори през месец май е твърде малка. Пламен Димитров изрази опасенията си относно състоянието на пазара на труда в България, особено след отварянето на границите от 1 януари, когато и малкото останали квалифицирани работници в страната ни могат да я напуснат. „Ние сме за възстановяване на индустрията в България, за стимулирането на икономиката и повече работни места”, заяви Пламен Димитров. Необходими са спешни решения в сектор енергетика, необходими са инвестиции и стабилност, за да не бъдат изнудвани потребителите и домакинствата. Крайно време е да се излезе от този вандализъм във ВЕИ сектора, допълни още лидерът на КНСБ.

Изпълнителният секретар на КНСБ Асия Гонева подчерта факта, че България е единствената страна намалила няколко пъти данъка за богатите, което не води до нищо добро. Тя допълни, че всяко правителство бърза да променя закона за социално осигуряване, което доведе до грешки за милиарди, които тежат на всички нас-осигурителните лица”.

Участниците в срещата изразиха мнението относно  необходимостта от  широк обществен дебат, в който да бъдат набелязани националните приоритети за ускорено и успешно развитие на България.

Петя Ставрева сподели необходимостта от нов обществен договор, поради тоталния срив на доверието към институциите и държавността. Това налага промени в Конституцията и в законодателството, свързани с подобряване на представителността на българските граждани  и на възможностите им за пряко участие в процеса на взимане на решения. Лидерът на Обединени земеделци представи предложенията на партията за промени в законодателството, касаещи пазара на българска земя, за да бъдат защитени българските интереси. Тя заяви необходимостта от политика за устойчиво развитие на регионите и за по-ефективно усвояване на средствата от европейските фондове.

Председателят на БСДП Йордан Нихризов подчерта: „Само опирайки се на авторитета и подкрепата на синдикатите можем да стигнем до така необходимия ни обществен дебат”. Лидерът на БСДП обърна внимание на актуалния за обществото въпрос: ”Какво искаме да изградим у нас, утре и в бъдеще?” “Разумният път за излизане от настоящата криза е в открит диалог и партньорство между демократичните политически партии и обществените организации за обединение  около общи приоритети, а не на опитите за противопоставяне и парцелиране на политическото пространство, довели до загубата на вярата у хората в морала и държавността”, подчерта той.

Председателят на РДП Захари Петров сравни ситуацията в страната с компютър, който поради грешки в операционната система често блокира и потребителят се надява да се справи с често включване и изключване. А правилното решение е преинсталирането на самия компютър. За това той апелира за широко обществено обсъждане на въпроса за Велико народно събрание и необходимостта от ангажимент  за изготвяне на схема на нова Конституция на РБългария.