Предоставянето на услуги за семействата не означава изземване на помощи или обезщетения

 

Във връзка с появилите се изопачени интерпретации на идеята на КНСБ за предоставяне на социални услуги на семейства с деца чрез създаване на заетост КНСБ заявява следното:

1. Идеята на КНСБ за бонове за предоставяне на услуги на семействата с деца и/или зависими лица не предвижда каквото и да било изземване на помощи или обезщетения.

2. Финансирането на синдикалното предложение е въпрос на обсъждане и политическо решение. То може да става както с национални средства ,предвидени в бюджета, така и за сметка на част от европейските средства по т.н. „Младежка гаранция”. Последната дума е на правителството и парламента.

3. Предложението на КНСБ предвижда: например майката/семейството купува за 1 лев бон с номинал от 3 лева за услуга вкъщи. Тези 3 лева включват възнаграждение, данък и осигурителни вноски на лицето, наето, за да предостави услугата. (Конкретните суми и съотношения са въпрос на разчети и преценка за възможното финансиране).

4. За всеки 1 лев закупени бонове за социална услуга майката/ семейството получава данъчен кредит, т.е. получава обратно определен процент от платения през годината данък доход. Това означава, че интересът всички доходи да са на светло се повишава. И колкото повече са доходите и бонвете, толкова по-голям ще бъде и върнатият данък.

5. Примерните и минимални разчети на Конфедерацията сочат, че ако предложението се приеме, могат да бъдат създадени допълнително около 30 хиляди работни места, а на семействата с деца – да се предоставят услуги за над 135 хиляди работни дни месечно.

6. Предоставянето на услуги в дома е механизъм изключително ефективен и популярен в преобладаващата част от държавите от ЕС и е изключително перспективен за развитие на многобройни услуги в бита на всички граждани на страната. Поради това КНСБ ще продължи да разработва тази тема и да търси съмишленици за нейната реализация.