Проект на КНСБ в подкрепа на семейства с деца

Безработни младежи и хора пред пенсия намират работа като детегледачи

Бонове за предоставяне на услуги като нов модел на социално подпомагане. Това предложение на КНСБ влезе днес, 29 октомври 2013 г., в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Целта е новата система да заработи от 1 април или най-късно от 1 юли 2014 г., заяви Асия Гонева – изпълнителен секретар на КНСБ, на пресконференция на тема „Нови политики в подкрепа на семейства с деца”, в която участва и вицепрезидентът на Конфедерацията д-р Иван Кокалов.

Предвижда се първоначално новият модел да се приложи и при подпомагането на хора с увреждания и самотно живеещи инвалиди.

Основните ползи от реформирането на модела за социалното подпомагане ще са целенасоченото разпределяне на парите и създаването на заетост. Като начало услугите ще са предназначени за работещи семейства с деца от 1 до 5-годишна възраст. Родителите ще могат да купуват евтини ваучери за почасово гледане на деца в дома, както и за воденето и взимането им от ясла и детска градина. При желание може да се наемат педагози, филолози и други специалисти, които да водят и обучение на децата вкъщи. КНСБ предлага планираните допълнителни разходи за ръст на обезщетенията за майчинство и детските надбавки в размер на 62 млн. лв. да се пренасочат към реализация на новата схема. Според представителите на КНСБ още 10 млн. лв. могат да се заделят от европейската програма за младежка заетост. Съгласно проекта държавата всяка година ще предоставя чрез обществена поръчка субсидия на фирма, която да издава боновете и да организира целия процес по ползването им. Боновете като ценни книги ще бъдат поименни и достъпът до тях няма ще бъде ограничен. Издателят им ще сключва договори с фирми доставчици на услугите. Те пък ще са задължени да наемат за извършването на услугите безработни младежи до 29 г. или хора пред пенсия.

Изчисленията показват, че при субсидия от 70 млн. лв. догодина може да се помогне на около 50 000 семейства да намерят бавачка. В същото време близо 30 хиляди безработни ще намерят временна заетост.

„Сега средствата за социално подпомагане се увеличават всяка година, но голяма част от парите не отиват по предназначение и ефектът е минимален. Подходът, който предлагаме, съчетава подкрепата със създаване на заетост и е широко застъпен в социалните практики на Белгия и Франция”, заяви д-р Иван Кокалов.

Той посочи, че например един час гледане на дете е оценен на 3 лв., а майката ще може да си купи бон за 50 ст. или за 1 лв. Остатъкът се плаща от социалното подпомагане, а дори и тези пари, които семейството дава, може накрая да бъдат освободени от данъци, уточни Асия Гонева.