КНСБ приветства приетия социален пакет от мс и припомни предложенията си към кабинета

КНСБ приветства приетите днес от МС три мерки в социалната сфера, които са в подкрепа на засегнати от икономическата криза обществени групи, а именно по-висока еднократна целева помощ за първокласниците, разширяване кръга на лицата с право на достъп до целеви помощи за отопление и увеличение размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 г. възраст.

В същото време искаме да припомним, че КНСБ разработи и предложи на новия кабинет цялостен пакет от мерки в икономическата и социална сфера - спешни в краткосрочен план и такива с хоризонт до края на 2014 г. Затова разглеждаме приетите от МС първи мерки като една добра стъпка, но настояваме всички решения в тази посока да се вземат след обсъждане със социалните партньори.

От спешен отговор се нуждаят редица проблеми с работещите бедни, пенсионерите, безработните, както и необходимостта от разработването и приемането на комплексна програма за младежка заетост. Всички те са от изключителна важност и тяхното решаване не търпи отлагане. Затова настояваме за преговори по един цялостен пакет от мерки, неговото ресурсно обезпечаване и плановото му разполагане във времето.