Еднаква пенсионна възраст за мъже и жени не е договаряна между социалните партньори

„Да бъде еднаква пенсионната възраст за мъже и за жени от 2020 година не стои като въпрос пред социалните партньори. В препоръките на ЕК се казва, че правителствата може да помислят за съобразяване на пенсионната възраст с продължителността на живота и за унифицирането й за мъже и жени, но в случая на България първата мярка би довела до намаляване възрастта за пенсиониране.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция днес в централата на синдиката и допълни: „Когато от 2000 година насам за 20-годишен период пенсионната възраст при жените се увеличава с 8 години, а за 17 години при мъжете тя се увеличава с 5 години, не може да става и дума за нови промени във вече договореното от социалните партньори споразумение за пенсионната реформа.”

Други три теми бяха обсъдени на пресконференцията днес. Първата се отнася до предложените от Министерство на правосъдието промени в Наказателния кодекс (НК). С писмо до министър Диана Ковачева КНСБ представя своите виждания за усъвършенстване на няколко текста от НК, които в сегашния си вид допускат противоречиво тълкуване при криминализирането на укриването на осигуровки, при правото на сдружаване, както и принципно предложение за нов текст при неплащането на възнаграждения.

Централен въпрос на пресконференцията бе напрежението в системата на Агенцията за социално подпомагане. Междувременно синдикатът на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ), основен член на ФНСДУО – КНСБ  започна преговори с изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Ивайло Иванов за обсъждане на исканията, отправени на 21 април 2012 г. – увеличаване на работните заплати с не по-малко от 25% и подобряване на условията на труд – материална база, техническото оборудване, предоставяне на канцеларски материали. В преговорите участваха председателите на синдикални организации от всички дирекции, основни членове на СРСПСУ. След проведените преговори, СРСПСУ взе решение да се предявят горепосочените искания пред вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и пред министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, респективно за корекция на бюджета на АСП. В процеса на преговарянето, съобразно развитието му, СРСПСУ ще вземе решение за бъдещите си действия – включително протестни или стачни действия.

Болезнена тема бе заплащането на труда в музеите. Елка Пенкова – председател на Синдиката на работещите в музеи и галерии към НСФ „Култура” – КНСБ, заяви, че ситуацията в това отношение е особено тежка, като даде статистика, че висококвалифицираните кадри – експерти с два западни езика и висше образование, степен магистър – получават заплата между 380 и 440 лв. Младите експерти с висше образование пък стартират с 340 до 360 лв., което е само с 50-70 лв. над минималната работна заплата. Пенкова обясни, че вече две правителства не намират средства за увеличаването на работните им заплати, което е и причина за символичния протест на музейните служители на 18 май – Международния ден на музеите, и на 19 май – в нощта на музеите.