500 хил. души не може да са политика само на НПО, те са приоритет и на правителството

  • 01

„Половин милион надомни работници не може да са политика само на една неправителствена организация. Това трябва да е национална политика на правителството.” Това каза председателят на асоциирания член на КНСБ „Сдружение на надомните работници” Виолета Златева на пресконференция на 25 февруари 2012 г. в Централата на КНСБ. Тя отбеляза, че приетият през миналата година Закон за надомните работници не е успял да промени нищо съществено. Работещите в дома си продължават в голямата си част да бъдат с ниско заплащане, непригодни условия на труд, да не са социално и здравно осигурени и да извършват дейността си предимно в сивия сектор.

Пресконференцията беше открита от президента на КНСБ Пламен Димитров, който каза, че въпреки това България има добри резултати по отношение на надомните работници. 8% от тях вече имат сключени трудови договори и се осигуряват, благодарение на дългогодишната работа между Сдружението, КНСБ и работодателите. Активността на КНСБ в това отношение е насочена в две насоки – за по-доброто регулиране на социалните права на надомните работници и популяризирането на опита на България в Източна Европа.
Гостите и журналистите на пресконференцията се запознаха подробно с резултатите от проучването на Сдружението, което обхваща надомни работници от 6 страни на Балканите. Според него 53% от надомниците са на възраст между 30-55 години. Обикновено това са безработни хора на средна възраст, които са принудени да се преквалифицират в надомници. В условията на особено висока безработица и ниски доходи на населението надомната заетост е една от алтернативите за противодействие на тези негативни тенденции. Част от населението съзнателно търси възможности за трудова реализация чрез надомната заетост, за да осигури поне хляба.
На надомната заетост се гледа е като неформална дейност. Самонаетите са тези работници, които си осигуряват материалите сами и сами реализират продуктите си на пазара. В нито една от страните няма статистически данни за този вид труд, а се оказва, че в малките градове, където не работят промишлени предприятия, надомните работници на собствена сметка са повече в сравнение с тези с възложител /около 86%/. Проучването показва още, че самонаетите работници работят основно за леката промишленост и занаятите – изработване на дрехи, мартеници, сувенири, дърворезба и други.
В светлината на това проучване от Сдружението и КНСБ се организира и международна конференция „Изграждане на ХоумНет Югоизточна Европа с център България”, на която се дискутират създаването на временен комитет на ХоумНет Югоизточна Европа с център България, организирането и регистрирането на Балкански синдикат на надомните работници и изграждане на партньорска международна мрежа на надомните работници. Изграждането на ХоумНет се прави за първи път в Европа и за втори път в света след Югоизточна Азия.
Проектът за изграждане на ХоумНет Югоизточна Европа с център България е финансиран от международната организация WIEGO. На пресконференцията присъстваха Крис Боне – директор на организационната и представителна програма на WIEGO, и Дейв Спунър – организационен консултант към WIEGO. На пресконференцията присъства и представител от изградената вече в Югоизточна Азия Мрежа на надомните работници Сапна Джоши.

Аналитичен доклад за състоянието и проблемите на надомните работници от балканските страни