Д-р Христов-Брежани - Сряда, 2-1-2006

Днес председателят на КНСБ д-р Желязко Христов откри социална кухня-трапезария в Брежани, в която ще се хранят над 130 деца от социално слаби миньорски семейства.
За реализирането на кухнята фонд “Социално подпомагане” отпусна средства, благодарение на които в продължение на три месеца децата ще получават топъл обяд. Кухнята е...

Днес председателят на КНСБ д-р Желязко Христов откри социална кухня-трапезария в Брежани, в която ще се хранят над 130 деца от социално слаби миньорски семейства.
За реализирането на кухнята фонд “Социално подпомагане” отпусна средства, благодарение на които в продължение на три месеца децата ще получават топъл обяд. Кухнята е по проект, разписан от КНСБ и осъществен с личната подкрепа на министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова и нейния екип.
КНСБ и Сдружение “Да запазим децата”, на което д-р Христов е председател, осигуриха и 100 пакета с хранителни продукти – колбаси, боб, брашно, за най-бедните семейства в Брежани. Основен дарител е фирма Кембъроу-Благоевград.
Както знаете, преди броени дни д-р Христов отново бе в Брежани, за да се срещне със 70 работещи и 850 уволнени от мина “Пирин” ЕАД. Хората месеци наред не са получавали работните си заплати и дължимите им се обезщетения.
Междувременно, д-р Христов проведе заради ситуацията в мина “Пирин” разговори и срещи с министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова и на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, за търсене на спешни решения на проблемите. Синдикалният лидер благодари на двамата министри за припознаването на предложените идеи и търсенето на комплексни решения на проблемите в дружеството.
Държавата застава зад идеята да се осигурят средства за издължаване на осигурителни вноски на работещите с право да се пенсионират и за част от дължимите заплати в дружеството, каза д-р Христов. Според него трябва да се намери решение не за ликвидация, а за добив в открития рудник. Кандидат, готов на договор за добив, би могъл погаси на 4 транша по 200 000 лв. дължимия към работниците ресурс. Този добив би осигурил работа на 100 души, каза д-р Христов.
Стана ясно, че 60 семейства са кандидатствали за отпускане на еднократна помощ от 275 лв., но само 18 от тях са покрили критериите за получаването според направената социална анкета. Такава помощ не е отпусната на протестиращата и отказала се от българско гражданство Савка, която има 5 деца. Сдружение “Да запазим децата” отпуска стипендия в размер на 40 лв. месечно, до навършване на пълнолетие, на нейното 2-годишно дете, обяви д-р Христов. Представителят на Агенцията за социално подпомагане г-жа Силвия Цанова разясни правото на социално слабите за помощ за отопление и другите им права по линия на социалното подпомагане като крайно нуждаещи се.
По повод на възможността за устройване на работа на съкратените от дружеството, стана ясно, че от Агенцията по заетостта са заявени над 250 работни места за около 300 лв. заплата – предимно в строителството и леката промишленост. В петък, в 14 часа, 10 фирми ще са на място в Брежани за подбор на работници. Ако има необходимост, от Агенцията по заетостта ще осигурят ресурс за преквалификация, каза още д-р Христов.
Собственикът на рудник “Ораново” Красимир Михайлов заявил готовност да откриване на 50 работни места за майстори-копачи след подбор на работниците.
Според председателя на КНСБ е изключително важно намирането на частен инвеститор за рудника в Брежани, защото “в противен случай не би могло да се намери решение на проблема с дължимите средства на работещите, които веднъж вече са били отпуснати от държавата”. “Защо 6 години се мълчи, не става ясно. Очевидно някой от “облажилите се” е заинтересован проблемът да е нерешен и да продължи разграбването. При цялото ми съчувствие към драмата на хората, не съм оптимист, че 250 души ще се втурнат на работа”, коментира д-р Христов.
Припомням ви, че вчера бе внесен сигнал на председателя на КНСБ д-р Желязко Христов и на председателя на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ Пенчо Токмакчиев до главния прокурор г-н Никола Филчев за ситуацията в мина “Пирин” ЕАД. “По предварителни данни към края на 2005 г. задълженията към работниците и служителите възлизат общо на 755 хил. лв., представляващи начислени, но неизплатени заплати от юли до ноември 2005 г. на 407 работници и служители. Освен това се дължат и парични обезщетения за неизползвани стари отпуски на съкратени работници в размер на около 85 000 лв. Само за деветте месеца на 2005 г. дружеството е разполагало със значителни финансови приходи от различни източници в размер на 4 004 000 лв. По информация на колектива и на синдикалната организация на КНСБ във фирмата, причините за да не достигнат средства за работните заплати на миньорите в дружеството са в незаконосъобразно и неефективно използване на финансовите ресурси”, пише в сигнала.