100.000 наземен персонал в търсене на социална защита

Днес, 14 ноември 2011 г., Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) организира  Първият Европейски ден за Действие на Наземно Обслужване, за да се повиши обществената информираност относно опасността от неадекватна социална защита срещу ефектите на по-нататъшното дерегулиране на пазара на наземни услуги в европейските летища.

Посланието на работниците и служителите от наземно обслужване е ясно: те организират масови събирания в ключови европейски летища, за да се противопоставят на бъдещото предложение на Европейската комисия за по-нататъшно дерегулиране на пазара, което не защитава работниците, ангажирани пряко в осигуряването на безопасността на пътниците.


Служителите и работниците от наземно обслужване от 9 европейски синдиката предприеха днес  съгласувани действия на 15 европейски летища. Всички те демонстрираха професионален ангажимент за качество и безопасност на обслужването , и бяха подкрепени от тяхната европейска федерация, ЕТФ, представляващи над 250,000 граждански служители в областта на въздухоплаването.
Те привлякоха вниманието на пътуващите и оказаха натиск относно необходимостта ЕС да не дерегулира вече наземното обслужване и да се даде стабилност в работата и социалната защита на работниците, заети в тази индустрия.

"Работниците отказват на ЕС да се влошат още повече условията на работните места за наземно обслужване. Не можем да приемем, че секторът на наземно обслужване е в процес на нов икономически натиск, което ще намали качеството на работни места и услуги в летищата ", заяви Енрике Кармона, председател на Комитета за наземно обслужване в МТФ. "Този икономически натиск, организиран от авиокомпаниите, не може да бъде претекст за отказ на социални решения от ключово значение. ЕС трябва да действа в посока интересите на всички заинтересовани страни и всяко ново законодателство трябва да включва разпоредба за защита на работниците ", добави Франсоа Балестеро, политически секретар на ЕТФ.
Други дни за действие са планирани за в бъдеще.