Решение на проблема с класификатора на длъжностите

На 28 февруари 2011 в 13.00 ч. в МТСП синдикатите и работодателите в здравеопазването ще внесат постигнатата нова договореност по отношение на минималните осигурителни прагове за длъжностите и професиите в здравеопазването. С подписването на тази нова договореност ще се реши възникналият проблем с въвеждането на новия класификатор от януари тази година, с което се създаде социално напрежение в сферата на здравните услуги.

До проблема с намаляване на работните заплати се стигна поради факта на изравняване на сестри и акушерки в графата аналитични специалисти с тази на лекарите. Припомняме, че КНСБ алармира за възникналия проблем и стана инициатор (ФСЗ-КНСБ) на отраслова среща в МЗ, която даде старт на решаването на проблема. На днешното заседание ще се направи опит да се урегулират възникналите проблеми с класификатора за около 200 000 работници и служители, в т.ч. и здравните служители.