Анри Лурдел, експерт на ЕКП: Сигурната заетост е решението на пенсионните проблеми

Експертът на Европейската конфедерация на профсъюзите по социална защита Анри Лурдел обсъди с представители на КНСБ и КТ „Подкрепа” проблемите на българската пенсионна система, в контекста на „Зелената книга” на Европейската комисия и на предложенията на българското правителство по пенсионната реформа. Лурдел  представлява ЕКП във всички ключови евро институции и работни групи по въпросите на социалната сигурност и закрила.

Той изтъкна, че „Книгата”, оповестена вчера от Европейската комисия, не налага решения, а повдига въпроси. Лурдел бе искрено учуден от създадените реакции сред българското общество, че ЕК изисква повишаване на пенсионната възраст в общността на 70 години. Експертът на ЕКП бе категоричен, че т. нар. „Зелена книга” има консултативен, а не нормативен характер. Т. е. целта на документа е да провокира дискусия по поставените в материала въпроси, а едва на по-късен етап ще бъдат обощени конкретни предложения на социалните партньори в ЕС, които ще бъдат публикувани в т.нар. „Бяла книга”. След това отново предстоят обсъждания.
Повдигането на възрастта и/или стажа за пенсиониране не решава основния  проблем на пенсионните системи, а именно – невъзможността на работещите да си осигурят по-дълъг стаж. От работещите се иска да започват работа много млади и да се трудят по-дълго. В същото време  работодателите уволняват служители само няколко години преди пенсия и не назначават  млади с аргумента за липса на висока квалификация и опит. Ето защо, се нуждаем не от нови нормативни изисквания за по-висока възраст или стаж, а от повече и по-сигурни работни места, които да създават реална възможност за ранна и по-продължителна заетост, обясни Лурдел.
Срещата с Анри Лурдел, която е организирана по покана на КНСБ и КТ „Подкрепа”, ще продължи и утре.