Агенциите за временна работа - Европейският поглед над България

На 11.12.2009 г. от 9.00 ч. в „Бест Уестърн Сити Хотел” (ул. Стара планина 6, тел. 915-15-00) ще се проведе Кръгла маса „Установяване на  секторен социален диалог -  агенции за временна работа” (проект INT MARKT 25005). 
Image

Кръглата маса се организира от КНСБ, КТ „Подкрепа” и МТСП в сътрудничество с Главна Дирекция „Заетост, социални дейности и равни възможности” към Европейската комисия (ГД „Заетост” ЕК),  Европейската конфедерация на частните агенции по заетост (Eurociett) и  Европейска федерация на синдикатите в сектора на  услугите и комуникациите (УНИ Европа). 

В кръглата маса ще участват Елън Дърст – ГД „Заетост” ЕК, Рейчъл Оуен – УНИ Европа и Денис Пенъл – Eurociett,  министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и неговият заместник Красимир Попов, президентът на КНСБ Желязко Христов и вицепрезидентът Пламен Димитров, президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев, председателят на БСК Божидар Данев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова и на Главна инспекция по труда Румяна Михайлова, експерти в областта на агенциите за временна заетост от страна на европейските и български социални партньори.
По време на конференцията ще бъде представен опитът и  европейския модел на секторен социален диалог при въвеждането и функционирането на агенции за временна работа (във връзка с новоприетата директива 2008/104/ЕС) в контекста на социалната защита на работната сила при развитието на вътрешния пазар на услуги на ЕС.