Законът за стачките е остарял, констатира Юридическият консултативен комитет към КС на КНСБ

 

  • Stacki1

Законът за стачките е остарял. Това констатира Юридическият консултативен комитет към КС на КНСБ по време на дискусия на 31 октомври 2017, на която се проведе и първото заседание на новоизбрания му състав.

Обсъдени бяха необходими промени в нормативната уредба и/или в ЗУКТС на правото на стачка на работниците и служителите. По време на срещата бе подчертано, че законът е в сила от 17.03.1990 г. и е бил приет от 35-то Народно събрание при друга обществено-икономическа и политическа ситуация в страната, близо една година преди приемането на Конституцията на РБ. В нея правото на стачка е провъзгласено като конституционно право и в този си вид законът вече не отговаря на потребностите на днешния ден. 

Губи ли се платеният годишен отпуск, ако не е ползван до края на годината за която се отнася?

Въпрос. Имаме конкретен случай и искам конкретен отговор. По въпроса срещам различни тълкувания. Ако не е подадено писмено заявление от работника за ползване на платен годишен отпуск, какво следва? Може ли работодателят по негова преценка в този случай да го предостави на основание чл.176, ал.1 т.1 КТ? Длъжен ли е работникът да поиска отлагане на отпуска на основание чл.176, ал.1, т.2 КТ? Какво става с отпуска за съответната година, ако не е поискан за ползване и не е отложен от работника или половината не е отложена от работодателя?В крайна сметка  - ше се загуби ли отпуска,  правото на отпуск, ако няма подадено писмено заявление от работника за ползуването му?

КНСБ иска усъвършенстване на гражданските и социални права в Конституцията

  • 001

В обществото се повдига въпросът за промени в Конституцията на Република България (КРБ), като се лансират идеи за промени, свързани с функционирането на съдебната власт, за съотношението между изпълнителна и законодателна власт, за ролята и мястото на институцията на Президента и т.н. В същото време въпросът за гражданските и социални права често се подминава.

Тази позиция изразиха представителите на КНСБ на проведената днес, 9 април 2015 г., в София конференция на тема „Промени в Конституцията на Република България“. Събитието се организира в навечерието на Деня на Конституцията и юриста в България 16 април и бе открито от вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров и директора на Фондация „Фридрих Еберт“ – Бюро България Регине Шуберт.

Подкрепете идеята за ликвидиране на принудителния труд

Не на принудителния труд

Ликвидирането на принудителния и/ или задължителния труд е идея Международната организация на труда (МОТ), заложена в Конвенция № 29 от 28 юни 1930 г.* Конвенцията е разработена, за да сложи край на принудителния труд във всички негови форми, който с течение на годините се увеличил и влошил до тревожно равнище.

Сумираното изчисляване на работното време да не е на гърба на работещите

„Сумираното изчисляване на работното време (СИРВ) позволява гъвкавост за работодателите, но това не трябва да се случва за сметка на интересите на работниците и служителите.” Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на кръглата маса „Трудови, осигурителни и социални права”, която се проведе на 11 април 2014 г. в София.

Той изрази очакване, че процесът на съгласие с работодателските организации няма да е лесен, тъй като става въпрос за интереси, но подчерта, че използването на СИРВ за извличане на печалба накърнява правата на работещите. Поради тази причина КНСБ ще очаква от правителството да формира отношение по изследванията и констатациите, направени от синдиката, да представи своите виждания в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и да обяви дали счита за необходимо да бъдат предприети съответните изменения и допълнения на трудовото законодателство.