КНСБ настоява: 290 лв. МРЗ и препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати

В края на 2010 г. стойността на издръжката на живот достигна  511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%. Това съобщи директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ д-р Любен Томев на пресконференция в КНСБ.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров представи анализ на пазара на труда и постави основни искания на КНСБ във връзка с инфлационните процеси в България и повишената издръжка на живот.

5,6% е средното нарастване на МОД за 2011 г. на база постигнатите споразумения

Днес (24.09.2010 г.) приключи договарянето между социалните партньори за минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. По данни на експертите на  КНСБ, постигнати са споразумения в 30 икономически дейности от следните отрасли: „селско и горско стопанство” - 4 споразумения, „лека промишленост” – 3 споразумения, „машиностроене” - 5 споразумения, „здравеопазване” – 3, „енергетиката” - 4 споразумения. Споразумения са постигнати и във „водоснабдяване”, „търговия”, „туризъм”, „пощенска и куриерска дейност”, „охранителна дейност” „строителство”, „пътно строителство” и др.

20 споразумения за минимални осигурителни доходи за 2011 г. са постигнати досега

На 14.09.2010 г. беше първата среща между представители на синдикатите,  работодателите и министерството на труда и социалната политика, на която бяха представени договорените минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. Благодарение на активните преговори с аргументи от страна на председателите на синдикални федерации и експерти на КНСБ, досега са постигнати споразумения в 20 икономически дейности от следните отрасли: „селско и горско стопанство” - 4 споразумения, „лека промишленост” – 3 споразумения, „машиностроене” - 5 споразумения, „здравеопазване” - 3. Споразумения са постигнати и във „водоснабдяване”, „търговия”, „туризъм”, „пощенска и куриерска дейност” и „охранителна дейност”.

Механизъм за увеличаване на минималната работна заплата

     Една от консенсусните антикризисни мерки, приета от НСТС и  в последствие от МС, е „Създаване на механизъм за увеличаване  на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. , който да включва както икономически, така и социални параметри”. През следващата седмица КНСБ и КТ „Подкрепа” ще проведат Консултативен съвет, на който ще бъде съгласуван механизмът. Следва неговото обсъждане с национално представителните работодателски организации.

СЪСТОЯНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И ДОХОДИТЕ ПРЕЗ 2009 Г.

   Засега негативните количествени промени в заетостта до известна степен се компенсират със запазването на качествените работни места. Това заяви президентът на КНСБ проф. д-р Желязко Христов на пресконференция в централата на Конфедерацията. Все повече обаче се появяват индикации, че тази ситуация много трудо може да бъде удържана в условията на задълбочаващ се спад и недостатъчно финансирани активни мерки на пазара на труда. Съществува реална опасност всяка нова вълна съкращения да изкарва на пазара на труда безработни с по-висока квалификация, което съществено би влошило възможностите за скорошно съживяване на икономиката и изгледите за „успешен изход” от дълбоката рецесия.