2361 на месец са необходими за четиричленно семейство за нормален живот

  • 12

2361 лева на месец са необходими на четиричленно семейство за нормален начин на живот. Това показват последните данни на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ, представени от президента на синдиката Пламен Димитров и от експерта на ИССИ Виолета Иванова.  Според тях издръжката на живот е нарастнала с нови 36 лева от началото на годината.

Парите са нужни за покриване на разходите за храна, поддържане на жилището, здравеопазване, транспорт и почивка.

За човек от домакинство необходимите средства за нормален живот са 590,32 лв.

В София необходимите средства за нормален живот са 3078 лева за четиричленно домакинство, а за човек от домакинство - 769.56 лв. Издръжката на живот в столицата надхвърля средните нива на издръжка в страната с 30.3 процента. Ако доходите на домакинството се формират само от заплатите на двамата родители, то за всеки от тях нетната средна работна заплата не трябва да бъде по-ниска от 1539 лева. Официалните данни за трудовите възнаграждения в столицата за март тази година отчитат нетна средна работна заплата от 1168 лева или бруто 1505 лв. , която е с близо 24.1 на сто по-ниска от реално разполагаемия доход за покриване на издръжката на живот на един човек.  

31.1 на сто от домакинствата в България са с общ доход на човек от домакинство до 321 лв. или това са близо 2 243 000 души. 44 на сто от домакинствата са с общ доход на човек от линията на бедност (321 лева) до необходимите средства за издръжка на живот, а 24.9 на сто от домакинствата са с общ доход на човек над издръжката на живот.

Нетният размер на средната работна заплата трябва да е не по-нисък от 1180,50 лева на човек, за да може семейството да живее нормално, но не повече от 20 на сто от наемните работници у нас получават подобни заплати. Средното нетно възнаграждение през март е по-ниско с 321 лева, каза Пламен Димитров. 

Тези пари не са достатъчни на хората, за да покриват всичките си сметки. Една от основните причини за този недостиг е увеличението както на хранителните (2,6 %), така и на нехранителните стоки през миналата година с 3.9 % спрямо същия период на миналата година.

Според изследването на КНСБ продължава тенденцията да има голяма разлика в различните области на страната. Така например в Благоевград, Видин и Кюстендил все още хората получават едва 50 % от необходимите средства за издръжка на живот. Друга тенденция, която се откроява е, че заплатите на хората, които имат най-високи доходи нарастват по-бързо от тези, които имат най-ниски. Това кара по-бедните да пестят основно от здравеопазване и образование.

Всички данни на института и презентацията за издръжката на живот - виж тук