Декларацията на Работеща България: Дайте ни поне по 100 лв. към заплатите, не пипайте класа!

  • prtotest 1 edit


Националният протестен митинг на КНСБ "Работеща България иска по-високи заплати" прие декларация към правителството и работодателите, която после бе връчена от президента Пламен Димитров на социалния министър Бисер Петков и на представителите на бизнеса. Ето и текста:

Ние, представителите на най-голямата организация в страната, на 300-хилядната КНСБ, се обръщаме към управляващи и опозиция, към работодатели и социални партньори, с гласа на недоволството и протеста. Защото не получаваме справедливост, защото не се гарантира сигурност в труда и живота ни, защото нямаме достойно възнаграждение за труда си, а правата ни са застрашени от самозабравили се работодатели.

  • Атаките срещу правата ни се превърнаха в ежедневие. До вчера работодателите искаха да падне само добавката за т.нар „клас”, а днес вече искат да премахнат всички допълнителни плащания, минималните осигурителни прагове и какво ли още не.
  • В „стара” Европа заплащането, условията на труд и допълнителни плащания се договарят между синдикати и работодатели. В „европейска” България бизнесът отказва преговори и бламира договарянето на всички нива.
  • Наричат ни „търтеи” и „готованци”, но корпоративните печалби растат с удивителни темпове, надхвърляйки вече 20 млрд. лв. Расте незаплатеният извънреден труд, а неизплатените заплати станаха български бизнес патент.
  • България е в демографска катастрофа. Кризата за работници се задълбочава. Децата ни напускат Родината в търсене на по-високи доходи, достоен труд и живот, уважение към правата им. И никой не мисли как да спрем това бедствие и как да ги върнем у дома.

С „работещи бедни”, каквито са мнозинството от хората на наемния труд в България, няма да се случи устойчивият икономически растеж. Ще продължат да растат социалните и икономически неравенства - огромна пропаст от ширеща се мизерия и цинично демонстрирано охолство. Политическото „кавгаджийство”, заедно с демонстрациите на недосегаемост и безнаказаност на олигархични кръгове, доказват липсата на съгласие и воля у политическия елит, за да наложи  правов ред, за справяне с престъпността и корупцията. България получи ясен знак от Брюксел - без ускорен ръст на доходите няма да видим Шенген и Еврозоната.
Настояваме за спешни и решителни мерки, които да гарантират запазването и на малкото останали придобивки на работниците и служителите, да се осигури конституционното ни право на достоен труд и живот, да се премахнат непремерените бюджетни рестрикции и да се гарантира функционирането на важни за държавата системи.

НАЦИОНАЛНИЯТ СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТЕН МИТИНГ НА КНСБ ИСКА ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ:

1. Догонваща политика по доходите, с която в ускорени темпове до 2022 г. да достигнем 60% от средноевропейското ниво на БВП и на доходите. Това означава поне 800 лв. МРЗ  и 1700 лв. средна работна заплата.
2. Минимална работна заплата, която осигурява нормална издръжка на живота, с диференциран размер за образователно равнище и още сега минимум 700 лв. за висшисти, започващи работа по специалността си.
3. Активно включване на премиера и правителството на България в политическата инициатива „Алианс за възходяща конвергенция на заплатите в Европейския съюз”, ангажираща социални партньори и правителства на европейско и национално ниво.
4. Запазване на „класа“ и действащите допълнителни възнаграждения и ежегодното им нарастване с ръста на средната работна заплата, както и възстановяването на „класа“ за държавната администрация.
5. Приемане на предложенията на КНСБ за промени в Кодекса на труда с цел регламентиране на договарянето и формирането на цената на труда.
6. Данъчна система, справедливо разпределяща тежестите между труда и капитала, между бедните и богатите, като първата стъпка в тази посока е необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата.
7. Незабавно приемане на законова норма за криминализиране на все повече зачестяващите нарушения на правата на работниците и служителите на сдружаване и колективно договаряне.
8. Осигуряване на финансов ресурс за издръжка и възнаграждения в aгенциите, работещи на терен (с контролни функции, предоставящи услуги и/или социална закрила на гражданите).
9. Засилване на контрола по прилагането на социалното и трудовото законодателство, особено в частта му за безопасни и здравословни условия на труд, работно време, заплати и социално осигуряване.
10. Гарантиране на достъп на всеки български гражданин до качествено здравеопазване и образование, функциониращи на социален, а не на пазарен принцип!
НАСТОЯВАМЕ РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

•Да прекратят атаките срещу труда - работниците са най-ценният капитал на българската икономика.
•Да седнат на масата на преговорите - верните решения на днешните проблеми са там.
•Да приемат, че нарастването на работните заплати е без алтернатива, резервите за растеж на икономиката са другаде, а не в разходите за труд.
•Да разберат, че държавните изисквания за ред и прозрачност не са „административна тежест”, а част от демокрацията и законността.

Работеща България има нужда от ефективен и резултатен социален диалог,  който е основа на европейския социален модел и един от основните стълбове на демокрацията.
 ИСКАМЕ РЕШИТЕЛНИЯ ГЛАС НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ ДА СТИГНЕ ДО ВСИЧКИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ СЪДБАТА НИ И СЪДБАТА НА ДЕЦАТА НИ!

ОЩЕ ПОНЕ 100 ЛЕВА КЪМ ВСЯКА ЗАПЛАТА!

НЕ ПИПАЙТЕ „КЛАСА“ И ДРУГИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ!

НЕ НА БЕЗЦЕРЕМОННОТО ОРЯЗВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ! СПРЕТЕ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ТЯХ!

РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ ИСКА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ!


27.10.2017 г.