КНСБ организира кръгла маса за заплащането на труда

Кръгла маса „Заплащането на труда в България – предизвикателства и перспективи”, която ще се проведе на 7 октомври 2012 г. в Централния военен клуб, ще събере социалните партньори по дебата за формирането на цената на труда и ранжирането на професиите в страната. Още през май КНСБ постави като свой приоритет организирането на такова публично обсъждане и сега, преди приемането на Бюджет 2013, то ще бъде реализирано.

По време на събитието ще бъдат представени факти и статистически данни, включително международни сравнения, характеризиращи разликите в цената и заплащането на труда, както и негативните последици от ниската цена на работната сила – бедност, емиграция. Основна тема ще бъде проблемът с първичното и вторично разпределение на дохода, както и системите на отчитане и заплащане на труда, като се отчита необходимостта от усъвършенстването й в зависимост от спецификата в браншовете и конкретните работни места, недопускане на извънреден труд без адекватно заплащане. Участниците в кръглата маса ще обсъдят приоритетите на Бюджет 2013, като се отчита спецификата на всеки сектор и обвързването й с определени стандарти.

За участие в кръглата маса са поканени представители на изпълнителната и на законодателната власт, академичните среди, неправителствените организации и други.

 

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ”

7 октомври 2012 г., зала „Тържествена” в Централен Военен Клуб

 

П Р О Г Р А М А

 

10.00 – 10.30

Регистрация

10.30 – 11.00

Откриване и встъпително слово

Пламен Димитров, Президент на КНСБ

11.00 – 11.30

Изказвания на представителите на изпълнителната власт

11.30 – 12.00

Изказвания на представителите на законодателната власт

12.00 – 12.30

Изказвания на представителите на работодателските организации и синдикатите

12.30 – 13.00

Изказвания на представителите на академичната общност и неправителствените организации

13.00 – 13.30

Заключения и закриване на кръглата маса