До 1200 лв. за месец трябва да получава работник, когато работодателят има финансови затруднения

С писмо до вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков КНСБ поиска днес изменения в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. В писмото се изтъква, че чрез използването на Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите, който към началото на 2011 г. разполага с финансов ресурс от около 200 млн. лв., ще се решат проблемите на хората, които не са получили възнагражденията си – както тези от „ОЦК” АД – Кърджали, така и тези в други предприятия, изправени пред подобен проблем.

В мотивите за тези изменения се посочва, че дори не е необходимо работодателят да е изпаднал в несъстоятелност, за да може работникът или служителят да получи еднократно обезщетение за забавена заплата. Това е възможно и когато работодателят има финансови затруднения и би било адекватна правна гаранция в условията на икономическа криза. С изменение на Закона за бюджета на дължавното обществено осигуряване за 2012 г. КНСБ предлага максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите да бъде 1200 лв. за един месец.
От предложението за изменение в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя става ясно, че е възможно периодът за гарантиране на вземанията да стане „последните пет начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 6 календарни месеца, вместо досегашните три начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения”. В мотивите се казва, че предлаганите изменения ще създадат възможности по отношение на всички работници и служители, за които са налице уславията по Закона.
Според КНСБ по този начин България ще се сдобие с един нов социален амортисьор на проявленията на икономическата криза и последиците от нея.