Спира стачката във „ВМЗ” ЕАД – Сопот

В късния следобед днес, 25.01.2013 г., след изплащане на всички дължими суми за работни заплати за месеците октомври, ноември и декември 2012 г. и подписано Стачно споразумение, ефективната стачка във „ВМЗ” ЕАД – Сопот, бе прекратена в 17.00 ч. тази вечер.

Изплащането на работните заплати бе анонсирано след срещата на министър-председателя Бойко Борисов с лидерите на КНСБ и на КТ „Подкрепа” Пламен Димитров и д-р Константин Тренчев.

И днес във „ВМЗ” ЕАД – Сопот се предлагат само съкращения, а не оздравителна програма

Във връзка с непълната информация, предоставена от мениджмънта на „ВМЗ” ЕАД – Сопот, за оптимизация на дейността на предприятието и след проведените преговори от 8.30 ч. днес, 24.01.2012 г., на които бяха предложени единствено съкращения на 900 оръжейници от завода, представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа” в дружеството и експертите от централите на двата синдиката поискаха писмено да им бъде предоставена допълнителна информация.

Искания на представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа” във „ВМЗ” ЕАД – Сопот, за допълнителна информация от мениджърския екип на дружеството

И днес оръжейниците не получиха работни заплати

Двадесети ден продължават ефективните стачни действия на оръжейниците от „ВМЗ“ ЕАД – Сопот.

Независимо от поетия ангажимент пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 16 януари 2013 г., изпълнителният директор Иван Стоенчев излъга, че в петък или в понеделник (21.01.2013 г.) ще бъдат изплатени заплатата за месец октомври и авансът за месец ноември.

Досега във „ВМЗ” ЕАД се предлагат само съкращения

На 15.01.2013 г. в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) бе проведена среща, в която държава, синдикати и ръководството на „ВМЗ” ЕАД трябваше да решат какви мерки да бъдат предприети с цел оздравяване на дружеството в Сопот. На срещата бе договорено, че до 13.00 ч. на 16.01.2013 г. мениджърският екип в дружеството ще предостави икономически анализ и вариант на Оздравителна програма за „ВМЗ” ЕАД на структурите на КНСБ и КТ „Подкрепа”.

Днес в МИЕТ – среща за „ВМЗ“ ЕАД – Сопот

Във връзка с отправеното искане за спешна среща на синдикалните ръководства във „ВМЗ“ ЕАД – град Сопот, и централите на КНСБ и КТ „Подкрепа“, днес, 15 януари 2013 г., в 16.00 ч. ще се проведе среща в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за намиране на алтернативни решения за бързо и най-безболезнено излизане от кризисната ситуация, в която са изпаднали Вазовските машиностроителни заводи.