Работещите в „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник протестират за запазване на работните си места

Днес, 14 април 2015 г., от 9.30 до 11.30 ч. работниците и служителите от „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник проведоха граждански протест, като блокираха кръговото кръстовище на входа на град Перник при магазин „Кауфланд“. По информация от колектива в 12.45 ч. протестът ще продължи пред сградата на Община Перник.

Всички от дружеството протестират, тъй като са застрашени работните им места. След няколко поредни срещи с кмета на Община Перник Иван Иванов и с председателя на Общинския съвет Милан Миланов продължава неяснотата за стабилността на „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник.

КНСБ: Квесторите в КТБ нямат право да съкращават работници и служители

Във връзка с получени сигнали от синдикалната организация на КНСБ при „Корпоративна търговска банка” АД за заявените намерения от страна на квесторите за съкращения на служители от състава на КТБ, КНСБ изразява следното становище:

Съгласно правомощията им, дадени в Закона за кредитните институции, квесторите нямат право да съкращават служители и работници.

Евентуални такива действия биха били недействителни, т.е. не следва да пораждат правни последици.

Оръжейниците от „Дунарит“ АД предупреждават, че ще предприемат синдикални действия за запазване на работните си места

Искат спешна среща с министрите на икономиката и на отбраната

Синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ при „Дунарит“ АД, град Русе настояват за спешна среща със съпредседателите на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет – министъра на икономиката Божидар Лукарски и министъра на отбраната Николай Ненчев. Работещите в дружеството заявяват, че ако тази среща не се състои до края на работния ден утре и не бъде намерено решение на проблема, от другата седмица ще предприемат синдикални действия, за да се осигури нормална производствена дейност на предприятието и да запазят работните си места.

Бюлетин на НСК на КНСБ: 103-ма работници от „Титан АС” ЕООД – Видин стачкуват

Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации /ФНСДУО/ - КНСБ
РС на КНСБ гр. Видин

От днес, 05.03.2015 г. /четвъртък/ работниците от сметопочистващата фирма „Титан АС” ЕООД – Видин, са в безсрочни ефективни стачни действия.

До решението за стачка се стигна, след като работниците в дружеството не са получавали заплати вече 8 месеца. От 114 души по списъчен състав, 103-ма са членове на ФНСДУО-КНСБ, като всички те стачкуват.

Оръжейниците от „Дунарит“ АД готови за протести и стачка за защита на работните си места

Недомислено решение на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за спиране на лиценза на „Дунарит“ АД, град Русе за износ, внос и трансфер на оръжия ще остави на улицата 750 души персонал, директно заети в дружеството, и още толкова в спомагателни дружества.

Това става ясно от писмо на председателите на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в дружеството, изпратено до президента, министър-председателя, министъра на икономиката на Република България и президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа“.